Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen Tero Hongisto kuopiolainen yrittäjä ja myös aktiivinen kuntalainen.

Täällä voit lukea Facebook-sivuani täällä

ja jos rullaat mobiililaitteella alaspäin pääset muihin osioihin sekä tutustumaan tähän kotisivuuni.

Kiitos mielenkiinnostasi!

Keväällä 2018 aloitin Jätekukko Osakeyhtiön hallituksessa jäsenenä - odotan mielenkiinnolla uusia haasteita ja olen kierrättämisen kannattaja sekä toivon, että "jätteiden"poltto tulee säännöksi eikä poikkeukseksi Suomessakin. Toisaalta mitä vähemmän tuotamme jätettä aina parempi. https://www.jatekukko.fi/

Kannatan myös erillaisten "jätteiden" kierrätystä esimerkiksi biopolttoaineiksi ja varauksettomasti suomalaista omaa energiatuotantoa uusiutuvista raaka-aineista.

Savoonkin on vihdoin tullut Leppävirran Riikinnevalle (Varkauden puoleiselle rajalle) nykyaikainen polttolaitos kesällä valmistui loppuvuodesta 2106 ja on nyt käynnissä. Riikinvoima FB-sivut

Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine; Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi. Biomassaa voidaan kuivata ja polttaa sellaisenaan tai siitä voidaan jalostaa polttoainetta kuten bioetanolia tai biodieseliä. Liikenteen biopolttoaineiden valmistukseen kasvatetaan erityisesti maissia, sokeriruokoa ja öljypalmua.

Biopolttoaineita luokitellaan yleensä sukupolvittain: ensimmäisen sukupolven biopolttoaineissa käytetään tavallisesti elintarviketuotantoon soveltuvia raaka-aineita, kuten maissia tai sokeriruokoa. Toisen sukupolven polttoaineiden raaka-aineena käytetään pääasiassa jätettä, jossa on korkea lignoselluloosapitoisuus. Tällaisia ovat mm. hakkuujätteet ja puupurkutavara. Myös elintarviketeollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään toisen sukupolven biopolttoaineeksi [1].

Heinälamminrinteen kaatopaikan haju Kuopiossa on kuvottava ja siitä täytyy päästä eroon mahdollisimman nopeasti - biologista massaa ei enää saa ajaa penkkaan, vaan kaikki hyödynnettään prosseseissa ja palautetaan kiertoon.

Yksi keino vähentää liikennejärjestelmän päästöjä on liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostaminen. Energia- ja ilmastostrategiassa asetettiin tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus nostetaan 30 prosenttiin kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta. Tästä niin kutsutusta jakeluvelvoitteesta säädetään laissa (419/2019). Jakeluvelvoite eli biopolttoaineiden energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä nousee asteittain nykyisestä 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029.
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

http://www.st1.fi/index.php?id=2798

http://www.re85.fi/index.php?id=8503

Olen toiminut Kuopion Opiskelija-asunnot OY:n KUOPAS hallituksen jäsenenä (v.2008-2018) ja ollut mukana kehittämässä laajasti opiskelija-asumista Kuopiossa. Olen toiminut opiskelija-asuntoasioissa jo 1980-luvulla, kun itse opiskelin Helsingissä ja toimin HOAS OY - aktiivisena opiskelijajäsenenä ja kehitimme jo sillon viihtyisämpää ja joustavaa opiskelija-asumista, mutta vielä on sarkaa kynnettävänä.


Uutiset

Äänestäjille kiitos - seuraava työsarka on Jätekukko OY ja Pohjois-Savon SHP (01.01.2022)
Pohjois-Savon SHP valtuuston työ alkoi syksyllä 2021 ja nyt on opeteltu käytänteitä ja kokousmenettelytapaa - meillä on iso Keskustan ryhmä ja yhdessä kokoonnutaan..